“Mer värde för mindre arbete”

Vad är Lean?


Lean production är en filosofi kring hur man hanterar resurser. Syftet är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om “mer värde för mindre arbete”.

Konsultation

Vi gör personliga konsultationer och kartläggningar av verksamheter och organisationer baserat på Lean-filosofin och dess verktyg.

Workshops/föreläsning

Utifrån kundens specifika behov planerar och utför vi workshops och inspirerande föreläsningar. Vi utför workshops och föreläsningar både hos kunder och i våra egna lokaler.

Utbildning

Med utgångspunkt från hela företag och organisationer erbjuder vi olika utbildningar inom Lean, ledarskap samt organisation, från fabriksgolv till ledningsgrupp. Vi använder oss både av teori och praktik för ökad förståelse. Vi utför utbildningar både hos kunder och i våra egna lokaler.

Train the trainer

För att säkerställa självgående företag utbildar vi nyckel-personer inom organisationer utifrån ”train the trainer-filosofin”.

Coaching/rådgivning

Vi ger chefer, ledare och medarbetare coaching samt rådgivning för att stötta dem i deras roller, arbete och utmaningar.

Produktionssystem

Vi upprättar, tillsammans med våra kunder, produktionssystem för att stödja införande och efterlevnad av Lean.