Förutom att skapa förutsägbara, jämna och effektiva processer samt förenkla ledning och öka delaktighet sparar även Lean som tankesätt och arbetssätt pengar. Hittills har vi sparat följande summa åt våra kunder:

Läs mer

Vi är tillbaka i full speed!

Efter en härlig sommar är vi nu tillbaka i full aktivitet med förberedelser inför, och genomförande av, många spännande uppdrag och evenemang under sensommaren och hösten.

Är du intresserad av ledarskap, Lean och företagsutveckling, eller bara är sugen på en kopp kaffe, är du välkommen att hälsa på oss på Norra Skeppsbron 7A i Gävle!

Glad sommar!

Vi önskar alla våra kunder, partners och personer i vårt nätverk en fin och glad sommar! Vi summerar den första delen av året som väldigt roligt med framgångsrika utvecklingsarbeten hos både nya och befintliga kunder. Vi ser med glädje fram emot hösten!

Ännu en nöjd kund efter implementering av Daglig Styrning!

Vi är glada och stolta över att berätta om ännu en nöjd kund! Denna gång en av våra kunder i bygg- och fönsterbranschen som vi bland annat supporterat med Daglig Styrning:

"Daglig styrning är hos oss, precis som hos alla andra, en viktig och prioriterad del av dagen.

Innan vi tog in hjälp av PT Lean styrde vi produktionen från vårat produktionskontor där vi stängde in oss diskuterade produktionsläget ”bakom lykta dörrar”. Vi tyckte att vi hade bra koll på dagens produktion men hade lite svårt att se längre fram än nästa order.

Men nu efter bara en kort tid med strukturerade möten, visuella produktionstavlor, medarbetare som äger sina egna siffror och ett bra sätt att fånga upp avvikelser på alla plan kan vi se stor skillnad. Inte bara i produktivitetshöjningar utan också ett större engagemang från personalen och effektivare och mer direkta responser på de utmaningar vi ställs inför.

Styrkan med att få in PT Lean som guide och lärare i våran LEAN-implementering är att de varit raka, ifrågasättande och intresserade av oss. De har låtit oss bygga från vad vi hade och uppmuntrat samtliga att vara en del av arbetet på ett konstruktivt och bra sätt. Vi har kunnat påbörja byggandet av vårat eget produktionssystem med ett 100%-igt ägande. Vilket borgar för att detta kommer att hålla över tid.”

Framgångsrikt 6-månadersupprag åt kund i transportbranschen!

De senaste 6 månaderna har vi supporterat ett företag i transportbranschen och infört bland annat 5S, daglig styrning och standardiserat arbete för ledare. En av 5S-ansvariga inom företaget gav oss följande feedback: "Till en början var allt nytt och jag var skeptisk, men nu är 5S det bästa vi gjort".

Tjänster & Utbildningar

Vi erbjuder bl.a. personliga konsultationer, kartläggningar baserade på Lean Production, workshops och utbildningar med train the trainer-filosofi.

Tjänster & Utbildningar →

Våra kunder

Vårt arbete bygger på långsiktiga relationer med våra kunder som finns globalt inom vitt skilda branscher.

Kunder →

Om oss

Alla våra konsulter är produktionsmänniskor med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri.

Om oss/Kontakt →